Montáž

Výběr systému

Při výběru okapového systému je třeba vypočítat, zda bude schopen odvést vodu ze střešní plochy dané budovy. Za tímto účelem vypočítáme maximální účinnou plochu střechy budovy.

Effective Roof Surface (ERS):

 

Výpočet účinné plochy střechy (ÚPS): Plocha střechy v m2 = (C/2 + B) x délka střechy

Pokud projekt zahrnuje použití žlabových rohů, je třeba zvýšit ÚPS o tato procenta:

a) 10% - při montáži rohů do 2 m od kotlíku

b) 5% - nad 2 m

Výše uvedené výpočty se provádějí za předpokladu, že intenzita srážek činí 75 mm/h a spád střechy maximálně 50 stupňů. U střech se spádem menším než 10 stupňů nebo plochých střech se maximální účinná plocha střechy rovná ploše střechy.

S vypočítanou plochou se stačí podívat na následující tabulku, která definuje kapacitu jednotlivých okapových systémů.

Srovnání údajů z tabulky s plochou, kterou potřebujeme odvodnit, usnadní výběr optimálního systému pro danou budovu (údaje v tabulce určují maximální plochu střechy, ze které mohou jednotlivé systémy odvádět vodu).

Tabulka účinnosti

 

Umístění svodové roury 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2
120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Montáž
 

 

Průměry a použití

GALECO STAL 120

systém určený k provedení okapů u větších garáží, přístřešků, malých rodinných domků, teras a hospodářských budov; doplňuje systém Galeco 135. Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu se skandinávským profilem 125 mm.

GALECO STAL 135

základní systém k provedení okapů u rodinných domů, obytných budov a malých průmyslových objektů. Hluboký profil žlabu se objemem přibližuje ocelovému žlabu se skandinávským profilem 150 mm.

GALECO STAL 150

systém určený k odvodnění velkých, kompaktních střešních ploch u průmyslových objektů a velkých obytných budov.