Praktické informace

Skladování

  1. Součásti systému uchovávejte v prostorách bez přítomnosti vlhka.
  2. Do chvíle montáže uchovávejte součásti systému v továrních obalech, žlaby a roury ve fóliích však neskladujte po dobu delší než 3 měsíce od data nákupu (po uplynutí této doby se mohou projevit potíže při sundávání fólie).
  3. Pokud žlaby nebo roury skladujete volně, zabezpečte je proti sesunutí a nepřekročte 4 vrstvy na výšku.
  4. Ocel je tvárný materiál, veškeré otlačeniny tudíž budou trvalé a mohou způsobit, že systém bude netěsný.

 

Doprava

  1. Náklad musí být zajištěn proti pohybu.
  2. Náklad musí spočívat na plochém a rovném povrchu ve vodorovné poloze.
  3. Doporučujeme provádět ruční nakládku a vykládku

Údržba

  1. Roury pravidelně čistíme a nejméně dvakrát za rok z nich odstraníme listí a jiné pevné nečistoty.
  2. Pro zabránění korozi je třeba případná poškození ochranného povrchu očistit a přetřít nátěrovou hmotou.
  3. Podle potřeby můžeme okapový systém po několika až několika desítkách let od montáže natřít.

Normy

Polská norma PN-EN 612 týkající se žlabů, svodů a tvarovek - květen 2006, „Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby“.

Polská norma PN-EN 1462 - duben 2006, „Žlabové háky - Požadavky a zkoušení“ – týká se háků.

Vlastní prohlášení byla potvrzena zkouškami v Ústavu pro stavební techniku - zprávy o zkouškách č.:

LOW/019.1/2007, LOW/019.2/2007, LOW/108.1/2008, LOW-537.1/2009.

Záruka

Záruka na odolnost okapového systému Galeco STAL proti perforační korozi se poskytuje na dobu 35 let v případě montáže systému v prostředí s korozní třídou C1-C3 a 15 let pro korozní třídu C4 podle tabulky níže.

Korozní třídy

TŘÍDA

KOROZNÍAGRESIVITA

PŘÍKLAD PROSTŘEDÍ

C1

VELMI NÍZKÁ

Vytápěné prostory se suchým vzduchem a nepatrnou mírou znečištění, např. kanceláře, školy a hotely.

C2 NÍZKÁ Místa s nízkou mírou znečištění vzduchu. Nevytápěné prostory s kolísavou teplotou a vlhkem. Nízký výskyt kondenzací a nízká míra znečištění vzduchu, např. fitness centra, skladové haly.
C3 MÍRNÁ Místa, v nichž je přítomná sůl nebo znečištění vzduchu na mírné úrovni. Městské oblasti, zóny lehkého průmyslu a oblasti, které jsou pod určitým vlivem přímořského prostředí. Prostory s mírnou vlhkostí a takové, kde jsou přítomny některé látky znečišťující vzduch, jako jsou varny, mlékárny, prádelny apod.
C4 VYSOKÁ Místa, v nichž se vyskytuje mírná koncentrace soli nebo mírná hladina znečištění vzduchu. Průmyslové a přímořské oblasti. Prostory s vysokou vlhkostí vzduchu a vysokou mírou znečištění vzduchu pocházejícího z výrobních procesů, např. chemický průmysl, kryté bazény, loděnice..