Praktické informace

Skladování

 1. Žlaby a svodové roury skladujeme na rovné ploše ve vodorovné poloze.
 2. První vrstvu žlabů a rour pokládáme na rovné podloží tak, aby se žlaby a roury stýkaly s podložím po celé délce.
 3. Volně stojící stohy bez opěrných prvků mohou mít výšku maximálně tří svazků.
 4. Žlaby nebo svody, které budeme řezat, před řezáním vytáhneme ze svazků, aby se zbavily škodlivých koncentrací pnutí, která při řezání mohou způsobit jejich poškození.
 5. Žlaby ani svody neskladujeme v místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Tvarovky v krabicích uchováváme pod střechou.

Doprava

 1. Náklad musí být zajištěn proti pohybu.
 2. Náklad musí spočívat na plochém a rovném povrchu ve vodorovné poloze.
 3. Doporučujeme provádět ruční nakládku a vykládku.
 4. Při nízkých teplotách dbejte zvýšené pozornosti.

Údržba

 1. Těsně před montáží je vhodné ošetřit těsnění nástřikem lubrikačního přípravku. Je zakázáno omývat těsnění technickými látkami, jako je např. technické mýdlo nebo saponáty (např. Jar).
 2. Roury pravidelně čistíme a nejméně dvakrát za rok z nich odstraníme listí a jiné pevné nečistoty

Normy

Polská norma PN-EN 607 - listopad 2005, „Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U -  Definice, požadavky a zkoušení“ - týká se žlabů a žlabových tvarovek.

Polská norma PN-EN 12200-1 - červenec 2002, „Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace  - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U)“ – týká se svodových rour a tvarovek.

Polská norma PN-EN 1462 - duben 2006, „Žlabové háky  - Požadavky a zkoušení“ – týká se háků.

Vlastní prohlášení byla potvrzena zkouškami v Ústavu pro stavební techniku - zprávy o zkouškách č.:

LOW/002A/2006, LOW/031/2006, LOW/032/2006, LOW/019.1/2007, LOW/108.1/2008.