Montáž

Výběr systému

Při výběru okapového systému je třeba vypočítat, zda bude schopen odvést vodu ze střešní plochy dané budovy. Za tímto účelem vypočítáme maximální účinnou plochu střechy budovy.

Výpočet účinné plochy střechy (ÚPS):

 

Plocha střechy v m2 = (C/2 + B) x délka střechy.

Pokud projekt zahrnuje použití žlabových rohů, je třeba zvýšit ÚPSo tato procenta:

a) 10% - při montáži rohů do 2 m od kotlíku
b) 5% - nad 2 m

Výše uvedené výpočty se provádějí za předpokladu, že intenzita srážek činí 75 mm/h a spád střechy maximálně 50 stupňů. U střech se spádem menším než 10 stupňů nebo plochých střech se maximální účinná plocha střechy rovná ploše střechy.

S vypočítanou plochou se stačí podívat na následující tabulku, která definuje kapacitu jednotlivých okapových systémů.

Srovnání údajů z tabulky s plochou, kterou potřebujeme odvodnit, usnadní výběr optimálního systému pro danou budovu (údaje v tabulce určují maximální plochu střechy, ze které mohou jednotlivé systémy odvádět vodu).

Tabulka účinnosti

Stáhnout montážní návod

90/50 110/80 130/80 130/100 150/100 180/125
36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2  220m2
73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2 440 m2

Montáž
 

 

Průměry a použití

GALECO PVC 90

systém určený k provedení okapů u světlíků, arkýřů, altánů, menších garáží, balkonů, přístřešků; doplňuje systém Galeco 130.

GALECO PVC 110

systém určený k provedení okapů u větších garáží, přístřešků, malých rodinných domků, teras a hospodářských budov; doplňuje systém Galeco 130..

GALECO PVC 130

základní systém k provedení okapů u rodinných domů, obytných budov a malých průmyslových objektů.

GALECO PVC 150

systém je určen k odvodnění velkých kompaktních střešních ploch u průmyslových objektů a velkých obytných budov.

GALECO PVC 180

systém je určen k odvodnění velkých kompaktních střešních ploch u průmyslových objektů.