Marketing

Galeco, to je z prodejního pohledu především PARTNERSTVÍ. Partnerství ve vztazích se zákazníkem chápeme jako smysl pro to, že případné problémy našeho zákazníka jsou našimi problémy. Tomuto podřizujeme naše podnikání. Další hodnotou je SAMOSTATNÉ MYŠLENÍ. Každý případ, každý zákazník, každý účastník v našem prostředí má právo mít individuální potřeby a očekávání, my - nevtěsnáni do schématického myšlení - tato očekávání našimi rozhodnutími a naším jednáním uspokojujeme a tím zároveň uspokojujeme naší vnitřní potřebu seberealizace. Poslední důležitou věcí na prodejním oddělení je RADOST Z TOHO, CO DĚLÁME. Práce je povinnost, ale vůbec to nemusí být povinnost nepříjemná. Snažíme se radovat z toho, co vytváříme a to se pozitivně odráží přímo ve výsledcích naší práce.

Z těchto hodnot plyne to, jakým způsobem přistupujeme k jednotlivým oblastem v rámci odd. prodeje a marketingu:

VÝROBEK

 • BLÍZKOST TRHU – pozorné naslouchání návrhům manažerů pracujících v terénu a ověřování našich aktivit pomocí marketingových výzkumů nám umožňuje vytvářet cílená řešení.
 • STRATEGIE ROZLIŠOVÁNÍ – jako specialisté na odvádění dešťové vody dodáváme řešení jiná, nejednou lepší, než jaká zajišťují platné standardy trhu. To nám umožňuje se dokonale odlišit od konkurence a dodávat našim zákazníkům konkurenceschopné nástroje.
 • RYCHLOST REAKCE – rozhodovací proces, od identifikace potřeby výrobků přes odhad ekonomických aspektů v Galeco po vytvoření nového výrobku, to je někdy otázka několika dnů.
 • INOVATIVNOST – chápaná jako neustálé hledání nových výrobkových, technologických či tržních řešení.

PROPAGACE

 • OKAP, TO NENÍ JEN KOUSEK PLASTU NEBO KOVU – okapový systém, to jsou konkrétní výhody pro investora, developera nebo zhotovitele – v propagačních materiálech se snažíme klást důraz na přednosti – protože jsou to ony, co rozhoduje, že si vybereme tento a ne jiný výrobek. A výrobkům Galeco takové vlastnosti nechybějí.
 • KOMPLEXNÍ PROPAGAČNÍ AKTIVITY – propagace, to je více oblastí a ke každé z nich přistupujeme se stejnou vážností.
 • PROPAGACE PRODEJE, to jsou četné podpůrné programy, které mají stimulovat prodej výrobků nebo pobídnout zhotovitele, aby doporučovali systémy Galeco; informační materiály podporující naše zákazníky při prodeji výrobků, stovky expozitorů a to, co se těší největší oblibě - suvenýry :)
 • PUBLIC RELATIONS a REKLAMA, to jsou u nás vzájemně se prolínající aktivity, společně nám ale umožňují efektivně proniknout se sdělením o výrobku a firmě k milionům odběratelů každý rok.
 • ŠKOLENÍ, to je mimořádná možnost přímého kontaktu se zhotoviteli – možnost získat je pro naše řešení, ale také podrobit se prověrce u specialistů.  Školení, to je pro nás také možnost poznat očekávání zákazníka. A rychlý rozhodovací řetězec, o kterém již byla řeč, umožní je bleskově uvést do života.

VNITROSTÁTNÍ OBCHOD

 • PARTNERSTVÍ - to je nejbezpečnější způsob, jak dlouhodobě růst – rozvíjet vztahy z partnery na trhu na základě společného cíle, jakým je maximalizace přínosu z prodeje systémů Galeco. K tomu směřujeme cestou budování výběrové distribuční sítě založené na velkoobchodech specializujících se na výstavbu střech.
 • SORTIMENT – v síti našich vlastních 8 obchodních kanceláří se nachází kompletní sortiment, jaký firma nabízí. I atypická barva v atypické velikosti každého systému je dostupná ihned.
 • KOMPETENCE - každý vedoucí obchodní kanceláře má velice široké kompetence pro obchodní rozhodování na svěřeném území. V rámci schválené Obchodní politiky a Marketingové strategie vytváří každý manažer jemu svěřený trh samostatně.

EXPORT

 • PŘIZPŮSOBENÍ – každý trh má své vlastní preference, ke každému přistupujeme individuálně. V naší nabídce je dostupných 5 různých okapových systémů, každý z nich lze pořídit v mnoha kombinacích velikostí a bohaté škále barevného provedení – celkově přes 1 000 různých položek nabídky.
 • DŮVĚRA – spolupráce na exportních trzích musí nejednou vycházet ze vzájemné důvěry. Vedle formalizovaných postupů a podepsaných smluv nezbytných v mezinárodním obchodě je důležitým předpokladem úspěchu důvěra - ze strany Galeco, že se partner aktivně zapojí do rozvoje značky na daném trhu - a ze strany partnera, že na dobrém okapovém systému a se stabilním dodavatelem může vystavět výnosný byznys. Na většině exportních trhů léta spolupracujeme se stejnými partnery – důvěra se vyplácí.
 • SPOLEČNOSTI – na trzích, kde zpozorujeme prodejní potenciál a možnost efektivního rozvoje přímé sítě, investujeme do vlastních dceřiných společností. Tyto společnosti jsou organizovány podle vzoru polských obchodních složek.
 • PROPAGACE PRODEJE - na trzích, kde působíme přímo nebo prostřednictvím distributorů, se snažíme co nejefektivněji proniknout do povědomí potenciálních zákazníků a investorů. Galeco se již léta zapojuje do nejdůležitějších veletržních akcí, mimo jiné v Budapešti, Bukurešti, Kyjevě, Moskvě či Paříži.

SHRNUTÍ

 • 100% PL – věříme, že polský výrobce, polský nápad, polský výrobek a polská pracovitost jsou zárukou úspěchu v současné Evropě bez ohledu na to, zda na východ nebo na západ od Visly.
 • OCENĚNÍ, které firma získává, svědčí o tom, že tržní strategie Galeco se v praxi zkrátka osvědčuje,
 • DYNAMIKA prodeje je pak toho měřitelným potvrzením.

A to vše s úsměvem.

Ředitel prodeje a marketingu