Kdo jsme?

Galeco Sp. z o.o. vznikla v roce 1996. Jsme soukromý podnik se 100% podílem polského kapitálu. Galeco je jednou z firem, které působí a rozvíjejí se v rámci obchodní skupiny GALECO Rainwater Technology.

Firma se specializuje na projektování, výrobu a distribuci systémů pro odvod dešťové vody. Našimi vlajkovými výrobky jsou: okapový systém Galeco PVC, okapový systém Galeco STAL, okapový systém Galeco LUXOCYNK, systém Galeco BEZOKAPOVÝ a systém Galeco DECOR.

Na počátku našeho podnikání jsme dováželi okapové systémy z PVC, avšak postupem času jsme zahájili výrobu pod vlastní značkou. Bohatá nabídka Galeco je výsledkem nesčetných zkušeností shromážděných za celou dobu našeho podnikání, ale také pečlivě provedených marketingových výzkumů. Díky tomu, že věnujeme bdělou pozornost potřebám zákazníků a vycházíme jim vstříc, se firma ocitla v čele výrobců okapových systémů v Polsku.

V našem katalogu nabízíme okapové systémy vyrobené z PVC - nejstarší výrobek v naší nabídce. Galeco STAL z potahované oceli je výrobek, který sklízí velké úspěchy na polském i exportních trzích. Nabízíme také ekonomický ocelový systém Galeco LUXOCYNK, nejnovějším „dítětem“ je pak systém Galeco BEZOKAPOVÝ. Naší nabídku doplňuje Galeco NOVA - střešní podhled nejvyšší jakostní třídy.

Okapové systémy Galeco mají pro firmu charakteristický tvar žlabu, jehož okraje jsou zahnuté dovnitř. Toto řešení zabraňuje přetékání vody při vydatných srážkách. Je třeba zmínit vysokou odolnost našich výrobků proti mechanickému poškození i proti odbarvování. Výrobky jsou odolné proti korozi, mnoha kyselinám, alkáliím, solím a dalším sloučeninám, které se mohou rozpouštět v dešťové vodě.

Po celou dobu našeho podnikání systematicky rozšiřujeme oblast naší působnosti a otevíráme nová obchodní místa. V současné době obsluhujeme zákazníky v osmi Regionálních obchodních kancelářích, které se nacházejí v Gdyni, Mikołowě, Płocku, Poznani, Puławách, Tarnowě, Varšavě a Vratislavi. Toto teritoriální uspořádání zajišťuje pro naše zákazníkům optimální zásobování výrobky a umožňuje plně zachovat pružnost jednání.

Nepřetržitou dostupnost zboží na těchto místech zaručuje odpovídající systém dodávek, speciálně vyvinutý a neustále vylepšovaný našimi specialisty na logistiku.

Na zahraničních trzích je Galeco aktivní od roku 2001. Strategickými směry pro podnikání jsou trhy v Rusku

a na Ukrajině. Máme tři dceřiné společnosti, které nás zastupují na místních trzích - Galeco Hungaria v Maďarsku, Galeco Slovensko na Slovensku a Galeco Ukraina. Firma je přítomná v Bělorusku, na Litvě a v Lotyšsku, v České republice, Rumunsku, Moldavsku, na Islandu a v Kazachstánu. Nejnovějšími směry expanze firmy jsou Turecko, Anglie a Tádžikistán.

Nabízíme výhodné podmínky spolupráce. Bohatá nabídka výrobků, včasné dodávky, pružné zúčtování - to vše je zárukou plodné spolupráce a tím také úspěchu v mnoha rovinách podnikání.

Sázíme na kvalitu našich výrobků i na zkušenosti a vysokou odbornost zaměstnanců.

Potvrzením kvality a svědomitosti firmy jsou mnohé diplomy a certifikáty oceňující jakost, poctivost a spolehlivost naší firmy.

Firemní filozofie nachází své vyjádření v charakteristickém logu, které podtrhuje optimistickou povahu naší firmy. Řídíme se mottem „s úsměvem do deště“, kterým napovídáme, že na všechno je možné najít dobré řešení a přistupovat s úsměvem i k nepříznivým okolním podmínkám. To je náš způsob, jak vybudovat příznivý obraz firmy. Chceme, aby náš název vyvolával pocit profesionality spojené s pozitivním nastavením.