Rozsah působnosti

S cílem překonat prostorové, časové, množstevní a sortimentní překážky Galeco zpracovala speciální systém distribuce svých výrobků. V Polsku pracuje osm obchodních kanceláří, které se nacházejí v Gdyni, Katovicích, Płocku, Poznani, Puławách, Tarnowě, Varšavě a ve Vratislavi. Toto teritoriální uspořádání zajišťuje pro naše zákazníky optimální zásobování okapovými systémy (žlaby, svodové roury, tvarovky a další příslušenství) a umožňuje zachovat vysokou pružnost jednání.

Komplet objednávek koordinují v příslušné obchodní kanceláři proškolené administrátorky prodeje. Každá obchodní kancelář má svůj vlastní sklad.

Galeco rozšířilo svou činnost také na exportní trhy, kde působí již od roku 2001. Strategickými směry jsou trhy jihovýchodní Evropy. V Maďarsku působí firma Galeco Hungaria, na Slovensku Galeco Slovakia, na Ukrajině Galeco Ukraina, zatímco na území Běloruska, Bulharska, České republiky, Rumunska, Moldavska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Kazachstánu, Turecka, Islandu a Slovinska nás zastupují přední distributoři na tamějších trzích.

Řízení zásob se věnují specializovaní logistici Galeco a nepřetržité monitorování stavů skladových zásob obchodních kanceláří umožňuje přesně udržovat pružný tok zboží mezi firmou a jejími zákazníky.