Sociální odpovědnost

Životní prostředí: Důležitou otázkou v rámci činnosti firmy je péče o životní prostředí. Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím jsou naprosto jasně definovány. „Svět je tu pro nás a my jsme tu pro svět“. Starost o budoucí generace je starostí o přírodu, jež nás obklopuje.

Problémy ochrany životního prostředí bereme v naší firmě se vší vážností. Toužíme žít, konat a zůstat přitom v souladu s přírodou. Vkládáme mnoho úsilí do rozvoje ochrany životního prostředí, do utváření ekologického vědomí, do spolupráce s organizacemi, které se touto problematikou zabývají.

Snižujeme spotřebu surovin a energií a současně používáme moderní technologie a výrobní prostředky. Velký důraz klademe na snižování množství odpadů jejich tříděním a druhotným využitím.

Můžeme se pochlubit, že nepřispíváme ke zvyšování hory smetí na Zemi.

Charitativní činnost: Komerční činnost, to je základní, nikoli však jediná aktivita Galeco. V naší každodenní práci se snažíme také vidět druhé, ty, k nimž osud nebyl příznivý. V rámci možností přinášíme pomoc zejména dětem, které se kvůli nepříznivým okolnostem potýkají často se základními problémy, jako je střecha nad hlavou nebo přístup ke vzdělání.

Ačkoliv víme, že je to jen kapka v moři potřeb, snažíme se vyvolat ve tváři druhých alespoň malý úsměv, nejen do deště.